You are here

Collaboration

centrum onkologii                                  wrocław university of technology                             warsaw university of technology                   

jagiellonian university in krakow                    AGH university of science and technology

                                                                             Founding

     innowacyjna gospodarka                                  unia europejska